Godkjenning av våpen og flagg, Os kommune, Hedmark.

DatoFOR-1993-07-09-649
PublisertAvd II 1993 Nr. 7
Ikrafttredelse09.07.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forOs kommune, Hedmark.
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Os

Fastsatt ved kgl.res. 9. juli 1993. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Os kommunes våpen blir: I grønt tre gull bjeller, 2-1.

Os kommunes flagg blir: I grønt tre gule bjeller, 2-1.