Forskrift om endring av kommunens navn, Kåfjord kommune, Troms.

DatoFOR-1994-02-04-60
PublisertAvd II 1994 Nr. 1
IkrafttredelseFylkesmannen bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forKåfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-1992-09-25-107
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Kåfjord, Troms

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 4. februar 1994 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

I

Navnet på Kåfjord kommune i Troms endres til Gáivuotna-Kåfjord.

II

Navneendringen settes i verk fra det tidspunkt fylkesmannen i Troms bestemmer.