Forskrift om øvingskjøring, Kragerø kommune, Telemark.

DatoFOR-1994-03-09-186
PublisertAvd II 1994 Nr. 2
Ikrafttredelse09.03.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forKragerø kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§26
Kunngjort
KorttittelForskrift om øvingskjøring, Kragerø

Kapitteloversikt:

Fastsatt av politimesteren i Kragerø 9 mars 1994 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 26 første ledd.

I

I Kragerø politidistrikt er det ingen begrensning i tid og sted for øvingskjøring.

II

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves tidligere forskrift om lokalt forbud mot øvingskjøring i Kragerø sentrum.