Godkjenning av våpen og flagg, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-1994-08-19-845
PublisertAvd II 1994 Nr. 7
Ikrafttredelse19.08.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnåsa kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Snåsa

Fastsatt ved kgl.res. 19. august 1994. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartmentet. 

Snåsa kommunes våpen blir: I blått en gull marisko.

Snåsa kommunes flagg blir: I blått en gul marisko.