Godkjenning av våpen og flagg, Tinn kommune, Telemark.

DatoFOR-1994-11-25-1047
PublisertAvd II 1994 Nr. 9
Ikrafttredelse25.11.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forTinn kommune, Telemark.
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Tinn

Fastsatt ved kgl.res. 25. november 1994. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Tinn kommunestyres vedtak av 22. juni 1994 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Tinn kommunes våpen blir: I sølv fem blå dråper, 3-2.

Tinn kommunes flagg blir: I hvitt fem blå dråper, 3-2.