Godkjenning av flagg, Mandal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1995-02-24-208
PublisertAvd II 1995 Nr. 3
Ikrafttredelse30.04.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forMandal kommune, Vest-Agder.
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av flagg, Mandal

Fastsatt ved kgl.res. 24. februar 1995. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Mandal kommunestyres vedtak av 15. desember 1994 om flagg for kommunen godkjennes.

Mandal kommunes flagg blir: I blått tre hvite lakser, 1-1-1.