Midlertidig forskrift om vedtekter vedrørende fartsgrenser og myndighet for skilt, Bærum, Stavanger og Steinkjer kommuner, Akershus, Rogaland og Nord-Trøndelag. Endret 9 jan 2003 nr. 62.

DatoFOR-1996-01-12-38
PublisertII 1996 11
Ikrafttredelse12.01.1996
Sist endretFOR-2003-01-09-62
EndrerFOR-1994-02-17-262, FOR-1994-02-17-263, FOR-1994-02-17-264
Gjelder forBærum kommune, Akershus, Stavanger kommune, Rogaland, og Steinkjer kommune Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§5, LOV-1965-06-18-4-§6, FOR-1980-10-10-1
Kunngjort
KorttittelMidl. forskrift om fartsgrenser, Bærum mv

Fastsatt av Vegdirektoratet 12. januar 1996 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 5 og § 6 og forskrift av 10. oktober 1980 nr. 1 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskrifter) § 35.

§ 1.Følgende forskrifter, som er blitt fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet med hjemmel i tidligere lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 7, skal gjelde inntil videre for vedtak etter skiltforskriften:
a)Forskrift av 17. februar 1994 nr. 262 om vedtekter vedrørende fartsgrenser og myndighet for skilt, Bærum kommune, Akershus.
b)Forskrift av 17. februar 1994 nr. 264 om vedtekter vedrørende fartsgrenser og myndighet for skilt, Stavanger kommune, Rogaland.
c)Forskrift av 17. februar 1994 nr. 263 om vedtekter vedrørende fartsgrenser og skiltmyndighet, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag.
§ 2.

Når det gjelder forskriftene nevnt i § 1, skal det i disse når det står «vegsjefen» og «veisjefen» leses som om det står «regionvegkontoret».

0Tilføyd ved forskrift 9 jan 2003 nr. 62 (i kraft 1 jan 2003).
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.
0Endret ved forskrift 9 jan 2003 nr. 62 (i kraft 1 jan 2003 - endret fra § 2 til § 3).