Forskrift om innføring av begravelsesavgift for utenbygdsboende, Aurskog-Høland kommune, Akershus.

DatoFOR-1996-01-19-147
PublisertII 1996 31
Ikrafttredelse01.01.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forAurskog-Høland kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1897-08-03-1-§37
Kunngjort
KorttittelForskrift om begravelsesavgift, Aurskog-Høland

Kapitteloversikt:

Fastsatt av kommunestyret i Aurskog-Høland 14. desember 1995 med hjemmel i lov av 3. august 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde § 37 annet ledd. Stadfestet av Stiftsdireksjonen i Borg 19. januar 1996.

I

Det innføres begravelsesavgift for utenbygdsboende fra og med 1. januar 1996. Størrelsen på begravelsesavgiften avgjøres av kommunestyret etter innstilling fra fellesrådet.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1996.