Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN R101, Grenland, Telemark.

DatoFOR-1996-09-13-927
PublisertII 1996 316
Ikrafttredelse13.09.1996
Sist endret
EndrerFOR-1993-05-26-456
Gjelder forGrenland, Telemark
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, FOR-1994-03-11-202
Kunngjort
KorttittelForskr. om restriksjonsområde EN R101, Grenland

Fastsatt av Luftfartsverket 13. september 1996 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart § 9-1 og kgl.res. av 11. mars 1994 nr. 202. 

1.1Innenfor området EN R101 som begrenses av koordinatene

590830N 093800E - 590300N 094230E - 590200N 093900E - 590700N 093300E 

og med høydebegrensning fra bakken/vannet til 3000 FT MSL, tillates ikke VFR-flygning.

1.2Luftfartsverket kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.
2.Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 26. mai 1993 nr. 456 om opprettelse av EN R101 i Grenland.
3.Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend og omtales i AIP Norge.