Forskrift om enkelte reguleringer av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Akershus, Telemark, Troms og Nordland.

DatoFOR-1996-09-27-931
PublisertII 1996 331
IkrafttredelseDepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forSogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Akershus, Telemark, Troms, og Nordland
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om politidistrikter, Akershus mm

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 27. september 1996 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Sammenslåing til en driftsenhet av:

1.Fjordane politikammer og lensmannen i Flora.
2.Inntrøndelag politikammer og lensmannen i Steinkjer.
3.Follo politikammer og lensmannen i Ski.
4.Rjukan politikammer og lensmannen i Tinn.
5.Troms politikammer og lensmannen i Tromsø.
6.Bodø politikammer og lensmannen i Bodin.
7.Namdal politikammer og lensmannen i Namsos og Fosnes.

II

Iverksettelsen gjennomføres fra det tidspunkt departementet bestemmer.