Forskrift om enkelte reguleringer av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Aust-Agder, Finnmark, Oppland, Vestfold og Østfold.

DatoFOR-1996-11-22-1104
PublisertII 1996 387
IkrafttredelseDepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forAust-Agder, Finnmark, Oppland, Vestfold og Østfold
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om politidistrikt, Aust-Agder mm

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 22. november 1996 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Sammenslåing til en driftsenhet av:

1.Vadsø politikammer og lensmannen i Nord-Varanger.
2.Sarpsborg politikammer og lensmennene i Skjeberg, Tune og Varteig.
3.Gudbrandsdal politikammer og lensmannen i Fåberg.
4.Vardø politikammer og lensmannen i Vardø.
5.Risør politistasjon og lensmannen i Risør.
6.Lensmannen i Våle og lensmannen i Ramnes.

II

Iverksettelsen gjennomføres fra det tidspunkt departementet bestemmer.