Forskrift om enkelte reguleringer av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Akershus, Hedmark, Hordaland, Nordland og Telemark.

DatoFOR-1997-01-24-51
PublisertII 1997 30
IkrafttredelseDepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forAkershus, Hedmark, Hordaland, Nordland og Telemark
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om distriktsinndeling i politiet

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 24. januar 1997 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Sammenslåing til en driftsenhet av:

1.Romerike politikammer og lensmannen i Skedsmo.
2.Østerdal politikammer og lensmannen i Elverum.
3.Hardanger politikammer og lensmannen i Odda.
4.Rana politikammer og lensmannen i Rana.
5.Notodden politikammer og lensmannen i Notodden.

II

Iverksettelsen gjennomføres fra det tidspunkt departementet bestemmer.