Godkjenning av våpen og flagg, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1997-04-18-354
PublisertII 1997 224
Ikrafttredelse18.04.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅfjord kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Åfjord

Fastsatt ved kgl.res. 18. april 1997. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Åfjord kommunestyres vedtak 17. desember 1996 om våpen og flagg for Åfjord kommune godkjennes.

Åfjord kommunes våpen blir: I blått to fremvoksende sølv båter.

Åfjord kommunes flagg blir: I blått to fremvoksende hvite båter.