Forskrift om enkelte reguleringer av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Møre og Romsdal, Telemark, Troms og Østfold.

DatoFOR-1997-05-30-524
PublisertII 1997 278
IkrafttredelseDepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forMøre og Romsdal, Telemark, Troms og Østfold
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om sammenslåing av politi/lensmenn

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res 30. mai 1997 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Sammenslåing til en driftsenhet av:

1.Halden politikammer og lensmannen i Halden.
2.Kragerø politikammer og lensmannen i Kragerø.
3.Romsdal politikammer og lensmannen i Molde.
4.Senja politikammer og lensmannen i Harstad.

II

Sammenslåingene gjennomføres fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.