Forskrift om enkelte reguleringer av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Akershus, Aust-Agder, Hedmark, Møre og Romsdal og Nordland.

DatoFOR-1997-09-19-1040
PublisertII 1997 510
IkrafttredelseDepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forAkershus, Aust-Agder, Hedmark, Møre og Romsdal og Nordland
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om div. politidistrikter

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 19. september 1997 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

1.Sammenslåing mellom Sunnmøre politikammer og lensmannen i Borgund og Sula.
2.Sammenslåing mellom Hamar politikammer og lensmannen i Vang.
3.Sammenslåing mellom lensmannen i Nes og lensmannen i Ringsaker.
4.Sammenslåing mellom Helgeland politikammer og lensmannen i Vefsn.
5.Sammenslåing mellom Arendal politikammer, lensmannen i Hisøy og Øyestad og lensmannen i Tromøy.
6.Etablering av nytt lensmannsdistrikt for Sula kommune.
7.Grensen mellom Ås lensmannsdistrikt og Ski politistasjon endres slik at den blir sammenfallende med kommunegrensen mellom Ski og Ås kommuner.

II

Iverksettelsen gjennomføres fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.