Forskrift om regulering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Buskerud, Finnmark og Nordland.

DatoFOR-1998-01-23-53
PublisertII 1998 32
IkrafttredelseDepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forBuskerud, Finnmark og Nordland
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om politidistrikter

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 23. januar 1998 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

1.Sør-Varanger politikammer og Sør-Varanger lensmannsdistrikt slås sammen.
2.Det etableres eget lensmannsdistrikt i Båtsfjord kommune.
3.Bindal lensmannsdistrikt overføres fra Helgeland politidistrikt til Namdal politidistrikt.
4.Kongsberg politikammer slås sammen med Kongsberg lensmannsdistrikt.

II

Reguleringene iverksettes fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.