Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde «EN R202», Hordaland.

DatoFOR-1998-07-13-774
PublisertII 1998 563
Ikrafttredelse13.07.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forHordaland
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, FOR-1994-03-11-202
Kunngjort
KorttittelForskr om restriksjonsområde EN R202, Hordaland

Fastsatt av Luftfartsverket 13. juli 1998 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1, jf. kgl. res. av 11. mars 1994 nr. 202 og Samferdselsdepartementets brev av 25. mars 1994. 

1.Forskriften gjelder i et område som begrenses av en radius på 0,5 nautisk mil om posisjon 603248N 0045020E og med høydebegrensing fra bakken/vannet til 1500 FT AMSL (450 m).

All flyging innenfor området er forbudt med mindre spesiell tillatelse er gitt av luftrafikktjenesten ved Flesland innflygingskontroll.

Forbudet gjelder hele døgnet.

2.Denne forskrift trer i kraft straks.
3.Fareområde EN D205 kanselleres fra den dato EN R202 opprettes.
4.Forskriften skal kunngjøres i fulltekst i Norsk Lovtidend og tas inn i AIP NORGE.