Forskrift om regulering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Aust-Agder og Vestfold.

DatoFOR-1998-07-17-777
PublisertII 1998 568
IkrafttredelseDepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forAust-Agder og Vestfold
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om politidistrikter

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl. res. 17. juli 1998 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

1.Lensmannen i Borre og Horten politistasjon slås sammen.
2.Valle lensmannsdistrikt endrer navn til Valle og Bykle lensmannsdistrikt.

II

Endringene iverksettes fra det tidspunkt departementet bestemmer.