Forskrift om regulering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1998-10-02-1528
PublisertAvd II 1999 241
IkrafttredelseDepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om politidistrikter, Bergen

Fastsatt ved kgl. res. 2. oktober 1998 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Arna lensmannsdistrikt og Åsane lensmannsdistrikt slås sammen med Ulset politistasjon.

Endringen iverksettes fra det tidspunkt departementet bestemmer.