Forskrift om regulering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Troms og Vest-Agder.

DatoFOR-1998-11-27-1186
PublisertII 1998 812
IkrafttredelseDepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forTroms og Vest-Agder
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om politidistrikt, Troms, Vest-Agder

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl. res. 27. november 1998 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

1.Flekkefjord politistasjon og Flekkefjord lensmannsdistrikt slås sammen.
2.Lensmannstjenesten i Gratangen kommune overføres fra Ibestad lensmannsdistrikt til Salangen lensmannsdistrikt.

II

Endringene iverksettes fra det tidspunkt departementet bestemmer.