Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nedre Eiker kommune, Buskerud.

DatoFOR-1998-12-09-1358
PublisertII 1998 898 (summ)
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endret
EndrerFOR-1977-05-25
Gjelder forNedre Eiker kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§2, LOV-1974-05-31-17-§3, FOR-1995-01-10-70
Kunngjort
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyr, Nedre Eiker

Fastsatt av Nedre Eiker kommunestyre 9. desember 1998 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og § 3 og forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer. 

Nedre Eiker kommune har fastsatt forskrift om vann og avløpsgebyr. Forskriften erstatter forskrift av 25. mai 1977.1

Forskriften trer i kraft 1. januar 1999.

Forskriften kan fås ved henvendelse til Nedre Eiker Kommune, Etat Tekniske tjenester, Postboks C, 3050 Mjøndalen, telefon 32232500.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.