Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Ringsaker kommune, Hedmark.

DatoFOR-1998-12-16-4668
Publisert
Ikrafttredelse16.12.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1981-03-13-6, FOR-2004-06-01-931-§1-2.
Kunngjort
KorttittelForskrift om tiltak for nedgravde oljetanker, Ringsaker

Fastsatt av Ringsaker kommunestyre 16. desember 1998 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) og forskrift 31. januar 1997 nr. 102 om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker § 2. 

Forskrift 31. januar 1997 nr. 102 om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, vedtas å gjelde for hele Ringsaker kommune. Forskriften gjelder for tanker større enn 3200 liter. Myndigheten til å håndheve forskriften er delegert fra kommunestyret til Rådmannen i Ringsaker og videre til brannsjefen.