Forskrift for avfall, Strand kommune, Rogaland.

DatoFOR-1998-12-17-1377
PublisertII 1998 911 (summ)
Ikrafttredelse27.02.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forStrand kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30
Kunngjort
KorttittelForskrift om avfall, Strand

Fastsatt av Strand kommunestyre 17. desember 1998 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) § 26 og § 30. 

Strand kommunestyre har vedtatt ny avfallsforskrift for Strand kommune.

Forskriften omhandler sortering, oppbevaring, innsamling, gjenvinning og annen sluttdisponering av avfall samt innsamling av slam.

Forskriften gjelder fra 1. januar 1999.

Fullstendige forskrifter kan fås ved henvendelse til Strand kommune, 4100 Jørpeland, telefon 51743000.