Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Vennesla kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1998-12-27-1515
PublisertII 1999 23
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endret
EndrerFOR-1974-11-24
Gjelder forVennesla kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1974-05-31-17, FOR-1995-01-10-70
Kunngjort
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyr, Vennesla

Fastsatt av Vennesla kommunestyre 27. desember 1998 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer. 

Forskriften fastsetter regler for beregning av tilknytnings- og årsgebyrer for vann og avløp for eiendommer som tilknyttes kommunal vann- og/eller avløpsledning. Forskriften kan fås ved henvendelse til Vennesla kommune, fagenhet for teknisk, 4701 Vennesla, telefon 38137200.

Forskriften trer i kraft 1. januar 1999. Fra samme tidspunk oppheves tidligere forskrift av 24. november 1974.