Forskrift om renovasjon, Bykle kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1999-04-29-469
PublisertAvd II 1999 334
Ikrafttredelse11.07.1999
Sist endretFOR-2000-05-25-594
Endrer
Gjelder forBykle kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83
Kunngjort
KorttittelForskrift om renovasjon, Bykle

Fastsett av Bykle kommunestyre 29. april 1999 med heimel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 79 og § 83. Endret 25 mai 2000 nr. 594. 

Bykle kommune har fastsett forskrift om renovasjon i Bykle kommune. Forskriften kan ein få ved å venda seg til Bykle kommune, Drift og tenesteyting, telefon 37938500.

Forskrifta trer i kraft frå kunngjeringsdato.