Forskrift om tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere og tette tanker mv i RIR, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1999-06-28-923
PublisertAvd II 1999 450
Ikrafttredelse10.10.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forAverøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset kommuner, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83
Kunngjort
KorttittelForskrift om renovasjon mm, RIR-kommunene

Fastsatt av Representantskapet i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap 15. september 1998 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 30, § 33, § 34, § 79, og § 83 og RIR sine vedtekter § 4.3. Stadfestet av Eide kommunestyre 1. oktober 1998, Gjemnes kommunestyre 20. oktober 1998, Nesset kommunestyre 27. oktober 1998, Averøy kommunestyre 16. november 1998, Midsund kommunestyre 17. desember 1998, Molde kommunestyre 28. januar 1999 og Fræna formannskap 28. juni 1999. 

Det er fastsatt forskrifter om tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere og tette tanker mv i RIR-kommunene Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset.

Forskriften erstatter:

-forskrifter for renovasjon, Averøy, 1984,
-forskrifter for renovasjon, Eide, 8. mars 1984,
-føresegn for renovasjon, Fræna, 7. mars 1994,
-Renovasjonsforskrifter, Gjemnes, 20. desember 1988,
-føresegn for renovasjon, Midsund, 20. november 1986,
-forskrifter for renovasjon, Molde, 30. august 1968 og
-vedtekter for kommunal renovasjon, Nesset, 6. mai 1986.

Forskriften kan fås ved henvendelse til RIR, Årøsetervegen 56, 6400 Molde, telefon 71213450.