Forskrift for feie- og tilsynsavgift, Kongsberg kommune, Buskerud.

DatoFOR-1999-12-07-1404
PublisertII 1999 613
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsberg kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§28, FOR-1998-01-15-33-§2-3
Kunngjort
KorttittelForskr. om feie- og tilsynsavgift, Kongsberg

Fastsatt av Kongsberg kommunestyre 7. desember 1999 med hjemmel i lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. § 28 og forskrift av 15. januar 1998 nr. 33 om feiing og tilsyn med fyringsanlegg § 2-3. 

Kongsberg kommune har fastsatt avgiftsregler og forskrift for feie- og tilsynsavgift. Forskriften kan fås i sin helhet ved henvendelse til Kongsberg kommune, Brann- og redningstjenesten, postboks 115, 3616 Kongsberg.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2000.