Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Stange kommune, Hedmark.

DatoFOR-1999-12-08-1406
PublisertII 1999 613
Ikrafttredelse08.12.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forStange kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-1997-01-31-102
Kunngjort
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Stange

Fastsatt av Stange kommunestyre 8. desember 1999 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3, jf. forskrift av 31. januar 1997 nr. 102 om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker. 

Stange kommunestyre har vedtatt at forskriften om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Stange kommune, Hedmark, skal innføres for hele kommunen og for tanker større enn 3200 liter. Forskriften trer i kraft straks. Myndigheten til å håndheve forskriften er delegert til Hedemarken interkommunale brann- og feiervesen. Forskriften kan en få ved å henvende seg til Stange kommune, servicekontoret, 2335 Stange, telefon 62573500.