Forskrift om regulering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Buskerud, Finnmark, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1999-12-10-1408
PublisertAvd II 1999 615
IkrafttredelseDepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forBuskerud, Finnmark, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om lensmanns- og politidistrikter

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 10. desember 1999 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

1.Ringerike lensmannsdistrikt, Ådal lensmannsdistrikt, Hole lensmannsdistrikt og Hønefoss politistasjon slås sammen til en driftsenhet.
2.Vardal lensmannsdistrikt, Biri lensmannsdistrikt og Gjøvik politistasjon slås sammen til en driftsenhet.
3.Skudenes lensmannsdistrikt og Avaldsnes lensmannsdistrikt slås sammen til en driftsenhet.
4.Kvalsund og Sørøysund lensmannsdistrikt og Hammerfest politistasjon slås sammen til en driftsenhet.
5.Agdenes lensmannsdistrikt og Orkdal lensmannsdistrikt slås sammen til en driftsenhet.
6.Grensene for Sogndal og Balestrand lensmannsdistrikter endres slik at lensmannsdistriktenes grenser blir sammenfallende med kommunegrensen.

II

Endringene iverksettes fra det tidspunkt departementet bestemmer.