Forskrift om kommunalt gebyrregulativ, Porsanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1999-12-13-1549
PublisertII 2000 4
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forPorsanger kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109, LOV-1978-06-23-70-§5-2, LOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunale gebyrer, Porsanger

Fastsatt av Porsanger kommunestyre 13. desember 1999 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14 juni 1985 nr. 77 § 109, lov 23 juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 5-2 og lov 23 mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7. 

Porsanger kommune har fastsatt gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, delingsloven og eierseksjonsloven. Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Porsanger kommune, Servicekontoret, Rådhuset, 9712 Lakselv, telefon 78460000.

Gebyrregulativet erstatter tidligere gebyrregulativ og trer i kraft 1. januar 2000.