Forskrift om kommunalt gebyrregulativ for bygge-, plan- og fradelingssaker, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1999-12-16-1593
PublisertII 2000 175
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort
KorttittelForskrift om gebyrregulativ, Trondheim

Fastsatt av Trondheim bystyre 16. desember 1999 med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 109. 

Trondheim kommune har fastsatt nytt gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven. Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Trondheim kommune v/Byggesakskontoret, Holtermannsvei 1, 7004 Trondheim, telefon 72546381.

Gebyrregulativet erstatter tidligere gebyrregulativ og trer i kraft 1. januar 2000.