Forskrift om innføring av eigedomsskatt, Fræna kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1999-12-20-1571
PublisertII 2000 61
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forFræna kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1975-06-06-29
Kunngjort
KorttittelForskrift om innføring av eigedomsskatt, Fræna

Fastsett av Fræna kommunestyre 20. desember 1999 med heimel i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. 

Fræna kommunestyre har gjort vedtak om å innføre eigedomsskatt på verker og bruk med verknad frå 1. januar 2000. For 2000 skal eigedomsskatten reknast ut etter eit skatteøre på kr 2,00 av kvart kr 1.000,00 av skattegrunnlaget.