Regulering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Nordland og Sogn og Fjordane.

DatoFOR-2000-03-10-233
PublisertII 2000 159
IkrafttredelseDep. bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland og Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort
KorttittelDistriktsinndeling i politiet, Nordland mm

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 10. mars 1998 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Det er foretatt reguleringer av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten.

-Sammenslåing mellom Vågan lensmannsdistrikt og Svolvær politistasjon.
-Sammenslåing mellom Stryn og Hornindal lensmannsdistrikt og Innvik lensmannsdistrikt. 

II

Endringene gjennomføres fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.