Forskrift om kommunale gebyrregulativ etter plan- og bygningslova, delingslova og eigarseksjonslova, Time kommune, Rogaland.

DatoFOR-2000-03-28-395
PublisertII 2000 206
Ikrafttredelse01.05.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forTime kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109, LOV-1978-06-23-70-§5-2, LOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om gebyrregulativ, Time

Fastsett av Time kommunestyre 28. mars 2000 med heimel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109, lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 5-2 og lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7. 

Time kommune har fastsett gebyrregulativ etter plan- og bygningslova, delingslova og eigarseksjonslova. Regulativet kan fås i sin heilheit ved teknisk etat i Time kommune, Arne Garborgs veg 30, Bryne, telefon 51489750.

Gebyrregulativa etter plan- og bygningslova og delingslova erstatter tidlegare gjeldande gebyrregulativ. Gebyrregulativa trer i kraft 1. mai 2000.