Sammenslåing av kommuner, Ramnes og Våle kommuner, Vestfold.

DatoFOR-2000-04-28-411
PublisertII 2000 280
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forRe, Ramnes og Våle kommuner, Vestfold.
HjemmelLOV-1956-12-21-3
Kunngjort
KorttittelSammenslåing av kommuner, Ramnes og Våle

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 28. april 2000 med hjemmel i lov av 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Ramnes kommune og Våle kommune slås sammen til en kommune og skal hete Re kommune.

Sammenslåingen gjelder fra 1. januar 2002.