Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Bergen kommune, Hordaland

DatoFOR-2000-05-03-4954
Publisert
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§1-2, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Bergen

Hjemmel: Fastsatt av Bergen formannskap 3. mai 2000 med hjemmel i forskrift 31. januar 1997 nr. 102 om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3.
Tilføyd hjemmel: Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 1-2. 

Det vedtas at forskrift 31. januar 1997 nr. 102 om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker skal gjelde for alle områder i Bergen kommune, og alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse.

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2001.