Regulering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Nordland.

DatoFOR-2000-05-26-523
PublisertII 2000 341
IkrafttredelseDep. bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort
KorttittelRegulering av politidistrikter, Nordland

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 26. mai 2000 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Det er foretatt endring i distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten.

1.Flakstad og Moskenes lensmannsdistrikt og Vestvågøy lensmannsdistrikt slås sammen til en driftsenhet.

II

Endringene gjennomføres fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.