Forskrift om endring av målform i Flisnes skolekrets, Ålesund kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2000-06-22-835
PublisertII 2000 408
Ikrafttredelse22.06.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅlesund kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1998-07-17-61-§2-5
Kunngjort
KorttittelForskrift om målform i Flisnes, Ålesund

Fastsatt av Ålesund kommune v/hovedutvalget for undervisning 22. juni 2000 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-5 første ledd. 

Hovedutvalget for undervisning godkjenner valget ved Flisnes skole 15. juni 2000. Hovedmålform ved Flisnes skole skal for framtida være bokmål.