Navn på ny driftsenhet i Ringerike politidistrikt, Buskerud.

DatoFOR-2000-08-03-858
PublisertII 2000 423
Ikrafttredelse30.09.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forBuskerud
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om navn på Hønefoss politistasjon

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 3. august 2000. 

På bakgrunn av sammenslåing av driftsenheter ved Ringerike politidistrikt ved kgl.res. 10. desember 1999 nr. 1408 er det bestemt at navnet på den nye driftsenheten skal være Hønefoss politistasjon, men dog slik at det ved utøvelse av lensmannens sivile gjøremål skal den nye enheten benevnes Hønefoss lensmannsdistrikt. Endringen iverksettes fra det tidspunkt politimesteren bestemmer.