Forskrift om normalreglement for sanitæranlegg, Svelvik kommune, Vestfold

DatoFOR-2000-12-11-1606
PublisertII 2000 830
Ikrafttredelse11.12.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvelvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1974-05-31-17
Kunngjort
KorttittelForskrift om sanitæranlegg, Svelvik

Fastsatt av Svelvik kommunestyre 11. desember 2000. 

Svelvik kommunestyre har vedtatt at Kommunenes Sentralforbunds «Normalreglement for sanitæranlegg» gjøres gjeldene for Svelvik kommune. Vedtaket kan fås i sin helhet ved henvendelse til Svelvik kommune, Kultur og Teknisk sektor, Postboks 40, 3061 Svelvik, telefon 33780100.

Vedtaket trer i kraft straks.