Forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, delingsloven og eierseksjonsloven, Alta kommune, Finnmark.

DatoFOR-2000-12-11-1607
PublisertII 2000 830
Ikrafttredelse12.03.2001
Sist endretFOR-2005-10-14-1306
Endrer
Gjelder forAlta kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109, LOV-1978-06-23-70-§5-2, LOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om gebyrregulativ, Alta

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Alta kommunestyre 11. desember 2000 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109, lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 5-2 og lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7. Endret 14 okt 2005 nr. 1306.

I

Alta kommune har fastsatt forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, delingsloven og eierseksjonsloven, Forskriften kan fås i sin helhet ved henvendelse til Alta kommune, Plan- og utviklingssektoren, postboks 1403, 9506 Alta, tlf 78455000. Regulativet er også tilgjengelig på Alta kommunes hjemmeside på internett http://www.alta.kommune.no

0Endret ved forskrift 14 okt 2005 nr. 1306.

II

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring og erstatter tidligere gebyrregulativ.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.