Forskrift om gebyr for feiertjenesten, Våle kommune, Vestfold.

DatoFOR-2000-12-11-1608
PublisertII 2000 831
Ikrafttredelse12.03.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåle kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§3, FOR-1998-01-15-33-§2-3
Kunngjort
KorttittelForskrift om feiegebyr, Våle

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Våle kommunestyre 11. desember 2000 med hjemmel i forskrift av 15. januar 1998 nr. 33 om feiing og tilsyn med fyringsanlegg § 2-3 og lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. § 3.

I

Våle kommune har fastsatt gebyrregulativ etter forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Våle kommune, Sørby 3178 Våle, telefon 33061000.

II

Gebyrregulativet erstatter tidligere gebyrregulativ1 og trer i kraft 1. januar 2001.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.