Forskrift om opphevelse av forskrift for fastsettelse av husleie i kommunenes trygdeboliger, Oslo.

DatoFOR-2000-12-13-1687
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
EndrerFOR-1993-09-29-1265
Gjelder forOslo kommune, Oslo.
HjemmelLOV-1992-09-25-107
Kunngjort05.07.2001
KorttittelOpph. av husleieforskrift, trygdeboliger, Oslo

Fastsatt av Oslo bystyre 13. desember 2000. 

Forskrift av 29. september 1993 nr. 1265 for fastsettelse av husleie i kommunenes trygdeboliger, Oslo, oppheves.

Opphevelsen gjelder fra og med 1. januar 2001.