Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Iveland kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-2000-12-19-1618
PublisertII 2000 840
Ikrafttredelse12.03.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forIveland kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om vass- og avløpsgebyr, Iveland

Fastsett av Iveland kommunestyre 19. desember 2000 med heimel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 kommunale vass- og kloakkavgifter § 3. 

Iveland kommune har fastsett ny forskrift om vass- og avløpsgebyr i medhald av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3. Forskriftsteksta får ein ved å vende seg til Iveland kommune, Teknisk seksjon, 4724 Iveland, tlf. 37961215.