Forskrift om vass- og avlaupsgebyr, Fusa kommune, Hordaland.

DatoFOR-2001-02-21-596
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse21.02.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forFusa kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-1995-01-10-70
Kunngjort14.06.2001
KorttittelForskrift om vass- og avlaupsgebyr, Fusa

Kapitteloversikt:

Fastsett av Fusa kommunestyre 21. februar 2001 med heimel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.

I

Fusa kommunestyre har vedteke ny forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fusa kommune.

Forskrifta inneheld ein del nye definisjonar. Årsgebyr vert delt i to deler, abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Forskrifta kan ein få ved å venda seg til Fusa kommune, plan- og miljøetaten, 5649 Eikelandsosen, tlf 56580100, epost: postkasse@fusa.kommune.no.

II

Forskrifta trer i kraft straks.