Forskrift om gebyrregulativ og betalingssatser, Aurskog-Høland kommune, Akershus.

DatoFOR-2001-04-05-447
PublisertII 2001 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forAurskog-Høland kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109, LOV-1978-06-23-70-§5-2, LOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort10.05.2001
KorttittelForskr. om gebyrregulativ mm Aurskog-Høland

Fastsatt av Aurskog-Høland kommunestyre 5. april 2001 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109 og lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 5-2 og lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7. 

Aurskog-Høland kommunestyre har fastsatt forskrift om kommunalt gebyrregulativ og betalingssatser.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2001 og kan fås i sin helhet ved henvendelse til Aurskog-Høland kommune, teknisk etat, Rådhuset, 1940 Bjørkelangen, tlf.: 63856222.