Forskrift om innføring av gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2001-05-31-1713
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse01.11.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1999-05-07-437
Kunngjort08.11.2007   kl. 14.45
KorttittelForskrift om piggdekkgebyr, Trondheim

Fastsatt av Trondheim bystyre 31. mai 2001 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og forskrift 7. mai 1999 nr. 437 om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr.

§ 1.Virkeområde

I Trondheim kommune innføres med dette innen nærmere fastsatt gebyrsone, jf. § 3, ordning med gebyr for bruk av piggdekk etter forskrift 7. mai 1999 nr. 437 om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr.

§ 2.Formål

Bruk av piggdekk medfører miljø-, helse- og trivselsulemper. Forskriften innføres i tråd med nasjonale myndigheters målsetning om å redusere bruken av piggdekk.

§ 3.Gebyrsonestørrelse

Grensen for gebyrsonen er Trondheim kommunes grense.

§ 4.Salgssystem

Betaling av gebyr kan i Trondheim skje ved kjøp av oblat eller via telefon.

Betaling for måned har gyldighet en måned fra stemplingsdato.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. november 2001.