Forskrift om nedgravde oljetanker, Nes kommune, Akershus.

DatoFOR-2001-06-19-940
PublisertII 2001 hefte 4
Ikrafttredelse30.09.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNes kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort30.08.2001
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Nes

Fastsatt av Nes kommunestyre 19. juni 2001 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall § 9 første ledd nr. 3. 

Nes kommune gjør forskrift av 31. januar 1997 nr. 102 om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, gjeldene for hele kommunen. Jf. § 2. 

Formålet med denne forskrift er å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker ved å stille krav om regelmessig kontroll, og krav til oljetankenes tilstand og kvalitet.

Kommunen har i medhold av samme forskrift jf. § 12, skjerpet reglene på følgende punkter:

a)Forskriften gjelder for nedgravde oljetanker av alle størrelser.
b)Utøvelse av myndighet etter forskriftens § 9, § 10, § 11, § 12 og § 14 delegeres til rådmannen og videre til teknisk sjef.
c)Firmaer/personer som skal utføre kontroll og rekondisjonering av oljetanker, skal kunne dokumentere nødvendig opplæring/kvalifikasjoner.
d)Overgangsbestemmelsene (§ 17). Innskjerpet forskrift gjøres gjeldende fra den dato kommunestyret treffer dette vedtak. (19. juni 2001).

Ytterligere opplysninger kan fåes ved henvendelse til teknisk etat eller på kommunens hjemmesider med adresse http://www.nes-ak.kommune.no hvor forskriften ligger i sin helhet.