Forskrift om gebyrregulativ, saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Tromsø kommune, Troms.

DatoFOR-2001-06-27-1697
PublisertII 2002 hefte 5
Ikrafttredelse27.06.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forTromsø kommune, Troms.
HjemmelFOR-2000-04-12-352, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1981-03-13-6-§81
Kunngjort15.08.2002
KorttittelForskrift om gebyrregulativ, avløp, Tromsø

Fastsatt av Tromsø kommunestyre 27. juni 2001 med hjemmel i forskrift av 12. april 2000 nr. 352 om utslipp fra mindre avløpsanlegg. 

Troms kommune har fastsatt forskrift om gebyrregulativ, saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

Forskriften kan fås i sin helhet ved henvendelse til Tromsø kommune, Teknisk avdeling, R. Amundsensplass 1, 9008 Tromsø, tlf. 77605600.

Forskriften trer i kraft straks.