Endring i betegnelsen på Haugaland politidistrikt, Hordaland og Rogaland.

DatoFOR-2001-09-14-1199
PublisertII 2001 hefte 5
Ikrafttredelse14.09.2001
Sist endret
EndrerFOR-2001-06-22-898
Gjelder forHordaland og Rogaland
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort25.10.2001
KorttittelEndring i betegnelsen på Haugaland politdistrikt

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 14. september 2001 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16 første ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Haugaland politidistrikt endrer betegnelse til Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt.

II

Endringen trer i kraft 1. januar 2002.